Konzultační a znalecká činnost

ve stavební ekonomice

Jsme společnost s dlouholetými zkušenostmi z oblasti stavebnictví a stavební ekonomiky. Sdružujeme odborníky z řady oblastí, kteří poskytují informace a konzultace pro veřejný i soukromý sektor.

Máme zkušenosti s tvorbou cenových soustav, kontrolou rozpočtů a zadávací dokumentace, expertní a znaleckou činností, mediací mimosoudních sporů a v neposlední řadě i s informačním modelováním staveb (BIM).

Můžete se na nás obrátit nejen s konzultací, ale také s požadavky na semináře a školení tvořené na zakázku přímo podle Vašich představ.

JSME VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ.

Poskytujeme služby v oblasti:

Znalecká a expertní činnost

Znalecké posudky a expertní posouzení v oblasti ekonomiky a stavebnictví (tvorba a uplatnění cen, oceňování stavebních prací, kontroly rozpočtů, kalkulace či fakturace staveb).

Poradenství pro investory

Činnosti spojené s oceňováním stavebních prací, zadáváním projektové dokumentace a soupisů prací dodávek a služeb na stavební práce (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.), kontroly zadávací dokumentace staveb, řešení změn během výstavby (ZBV), posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny.

Poradenství pro stavební firmy, technické dozory a projekční kanceláře 

Činnosti spojené s tvorbou soupisů prací, individuální kalkulace R-položek a cen specializovaných prací, řešení sporů s investorem (náplň a použití cen položek cenových soustav), tvorba cen a oceňovacích databází na zakázku.

Semináře a školení

Semináře a školení v oblasti oceňování stavebních prací (pro investory, projektanty, stavební dozory, realizační firmy i veřejnost). Individuální přístup, semináře s obecnou tématikou a metodikou rozpočtování i zaměřené na konkrétní obory (elektro, plyn, inženýrské a dopravní stavby). Školení na různé oceňovací soustavy (např. CS ÚRS, OTSKP, Sborník ÚOŽI…)

Konzultace v oblasti zavádění problematiky BIM

Řešení požadavků na informační model stavby (BIM) z pohledu oceňování (vhodné jak pro investory, tak projektanty i realizační firmy). Oceňování projektů tvořených v BIM v různých stupních úrovně podrobnosti (LOD, LOI) různými oceňovacími metodami. Tvorba firemních řešení.

Pro naší práci využíváme úzkou spolupráci s partnery:

Zašlete nám nezávaznou poptávku

Gevatan s.r.o.

  • Sídlo: U Rybníka 1925/21, 664 34 Kuřim
  • Provozovna: Srbská 53, 621 00 Brno
  • Tel. +420 604 653 246
  • E-mail: info@gevatan.cz

  • IČ: 07977743 |   DIČ: CZ07977743 | KS Brno, spisová značka C 111216
  • Zastoupená: Ing. Michal Hanák, jednatel společnosti
  • ID datové schránky: nmhyebe
  • Bankovní spojení: KB a.s. , č.ú. 115-8859000237/0100, IBAN: CZ0701000001158859000237,
    SWIFT kód: KOMBCZPPXXX


© Gevatan s.r.o. | vytvořil XART